Disclaimer

Bij het aanbrengen, ophangen en plaatsen van onze producten adviseren we je nadrukkelijk om de aanwijzingen van de leverancier en/of ons (de webshop) op te volgen. Vraag bij twijfel altijd advies aan een deskundige.

Als er door de leverancier bevestigingsmaterialen worden meegeleverd, zijn deze niet altijd geschikt voor iedere wand of muur. Vraag daarom voor de juiste bevestiging/plaatsing van onze producten altijd advies aan een (bouw)deskundige. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, in welke vorm ook, die is ontstaan door verkeerd gebruik van het aangeschafte product of onjuiste bevestiging aan de wand/muur. 

De webshop heeft als doel de consument, het dealernetwerk en de media zo actueel mogelijk te informeren over de producten die wij aanbieden, de aanwezige verkoopadressen,  verkoopondersteunende materialen en actualiteiten. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op de site elk moment te kunnen wijzigen.

Hoewel de site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen wij de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, in welke vorm ook, die is ontstaan door het gebruik van informatie van of het ontlenen van informatie aan deze website.

Alle rechten van de afbeeldingen, producten en teksten op Fiets-ophangsystemen.nl zijn eigendom ons of van de partijen (o.a. leveranciers) waarmee wij samenwerken, tenzij anders vermeld. Elk ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van enig deel van deze website wordt gezien als inbreuk op deze rechten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Het copyright op de informatie van deze website berust bij ons of de partijen waarmee wij samenwerken. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.